Chemia
Agatka1233
2017-06-21 19:22:19
[SIÓDMA KLASA] Wykreśl fałszywe informacje, a nad wykreślonymi sformułowaniami napisz prawdziwe. Dym to rozdrobniona substancja stała rozproszona w cieczy. Pyły to gazowe zanieczyszczenia powietrza zawierające m.in. rtęć, ołów i ich tlenki. Freony stosowane np. w dyzodorantach i lodówkach są niebezpieczne dla warstwy ozonowej. Ozon to odmiana azotu. Smog powstaje, gdy razem z parą wodną tlenki : siarki (IV), węgla (IV) i azotu osadzają się na cząsteczkach pyłów sadzy. Jedną z substancji, które w połączeniu z wodą tworzą kwaśne opady, jest tlenek węgla (II).
Odpowiedź
UnderLord
2017-06-21 21:15:36

Dym to rozdrobniona substancja stała rozproszona w GAZIE. Pyły to STAŁE zanieczyszczenia powietrza zawierające m.in. rtęć, ołów i ich tlenki. Freony stosowane np. w dyzodorantach i lodówkach są niebezpieczne dla warstwy ozonowej. Ozon to odmiana TLENU. Smog powstaje, gdy razem z parą wodną tlenki : siarki (IV), węgla (IV) i azotu osadzają się na cząsteczkach pyłów sadzy. Jedną z substancji, które w połączeniu z wodą tworzą kwaśne opady, jest tlenek węgla (IV).

Dodaj swoją odpowiedź