Matematyka
Natalka38
2017-06-21 19:29:09
Określ dziedzinę x i y sinx + siny = sin (x+y)
Odpowiedź
Blez
2017-06-22 01:52:40

funkcja sinus jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych zatem możemy ją zapisać (proponowane zapisy) [latex]D={(x, y):xin mathbb{R} wedge yin mathbb{R}}\\ D= mathbb{R} imes mathbb{R}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź