Fizyka
seremontis
2017-06-21 19:42:49
jeśli ciśnienie atmosferyczne jest równe 1000 hPa, to na każdy 1 cm2 powierzchni Ziemi atmosfera naciska siłą o wartości ok.
Odpowiedź
watza
2017-06-21 23:18:35

p= F/s p = 1 000hPa = 100 000Pa 1Pa = [latex] [frac{1N}{ m^{2} } ][/latex] 1m² = 10 000cm²  [latex]p = frac{100000N}{ 10000cm^{2} } = 10 frac{N}{ cm^{2} } [/latex]  Odp. O wartości 10N. Pozdrawiam.

Dodaj swoją odpowiedź