Matematyka
karolina77777775
2017-06-21 20:10:09
1.3. Każdą liczbę naturalną można przedstawić w postaci sumy wielokrotności potęgi liczby 10, np. 327=3*10+2*10^1+7*10^0, 1001=1*10^3+0*10^2+0*10^1+1*10^0. Przedstaw w postaci sumy wielokrotności potęg liczby 10 liczbę: A) 102, B) 300, C) 1548, D) dwucyfrową, której cyfrą jedności jest b i cyfrą dziesiątek a, E) trzycyfrową, której cyfrą setek jest 5, cyfrą dziesiątek jest x i cyfrą jednostek jest y, F) o przestawionych cyfrach liczby 10a+b. Dziękuję za pomoc :)
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-21 21:39:22

1.3. Każdą liczbę naturalną można przedstawić w postaci sumy wielokrotności potęgi liczby 10, np. [latex]327=3cdot10^2+2cdot10^1+7cdot10^0\\ 1001=1cdot10^3+0cdot10^2+0cdot10^1+1cdot10^0[/latex] Przedstaw w postaci sumy wielokrotności potęg liczby 10 liczbę: A) [latex]102=1cdot10^2+0cdot10^1+2cdot10^0[/latex] B) [latex]300=3cdot10^2+0cdot10^1+0cdot10^0[/latex] C) [latex]1548=1cdot 10^3+5cdot10^2+4cdot10^1+8cdot10^0[/latex] D) dwucyfrową, której cyfrą jedności jest b i cyfrą dziesiątek a, [latex]overline{ab}=acdot 10^1+bcdot 10^0[/latex] E) trzycyfrową, której cyfrą setek jest 5, cyfrą dziesiątek jest x i cyfrą jednostek jest y, [latex]overline{5xy}=5cdot 10^2+xcdot10^1+ycdot10^0[/latex] F) o przestawionych cyfrach liczby 10a+b. czyli liczba 10b+a [latex]overline{ba}=bcdot 10^1+acdot 10^0[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź