Język angielski
azi243
2017-06-21 20:44:19
Wpisz czasowniki z ramki do odpowiedniej tabeli Następnie podaj ich formy w czasie Past Simple
Odpowiedź
asia034
2017-06-22 00:08:29

Regular:arrive - arrivedlive - livedopen - openedstudy - studiedvisit - visitedwalk - walked Irregular:be - was/wereeat - atego - wentput - putsay - said sit - sat

uzaleznienie
2017-06-22 00:09:44

regularne: laugh - laughed, live - lived, open - opened, study - studied, visit - visited, walk - walked nieregularne: eat - ate, go - went, put - put, say - said, see - saw, sit - sat

Dodaj swoją odpowiedź