Matematyka
dawidus05
2017-06-21 21:04:49
Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań.
Odpowiedź
dagna11
2017-06-22 01:52:01

1. Rozwiazania moga byc nastepujace: 1,1,1,3     4 rozwiazania (3 na I, na II, na III lub na IV miejscu) 1,1,2,2     6 rozwiazan (na I miejscu jedynka i druga jedynka na jednym z trzech pozostalych miejsc lub pierwsza dwojka i druga dwojka na jednym z trzech pozostalych miejsc). Odp. 4+6=10 2. Policzmy ilosc liczb niepodzielnych przez 2, 3, 5 lub 7. Jeden i kolejne liczby pierwsze mniejsze od 250:  1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241   50 liczb + 7 liczb = 57 liczb  7 liczb bedace iloczynami liczb pierwszych w danym zestawieniu, mniejszymi od 250  11*11=121, 11*13=143, 11*17=187, 11*19=209, 13*13=169, 13*17=221, 13*19=247   Odp. 250-57 = 193

Dodaj swoją odpowiedź