Geografia
aja7351
2017-06-21 21:25:19
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż rok, w którym wskaźnik urbanizacji w Polsce miał wyższą wartość. Tabela: Rok: 1950 Liczba ludności ogółem (mln os.): 25,0 Liczba ludności miejskiej (mln os.): 9,2 Rok: 2015 Liczba ludności ogółem (mln os.): 38,4 Liczba ludności miejskiej (mln os.): 23,1
Odpowiedź
mateusz0695
2017-06-22 01:30:26

Obliczamy wskaźnik urbanizacji dla obu lat: 1950: 9,2 / 25 x 100% = 37% 2015: 23,1 / 38,4 x 100% = 60% Odp. Wyższą wartość miał wskaźnik urbanizacji w 2015 r.

Dodaj swoją odpowiedź