Geografia
siabadaba
2017-06-21 21:45:49
[SIÓDMA KLASA] Jakie społeczności etniczne mieszkają w Polsce?
Odpowiedź
Hubble
2017-06-21 23:35:39

W różnych regionach naszego kraju żyją różne społeczności etniczne. Są to między innymi Ślązacy, Podhalanie, Łowiczanie, Kurpie, Kaszubi, czy Górale Żywieccy. Różnią się tradycjami, zwyczajami, gwarą, folklorem, tańcem, rzemiosłem. Obecnie głównie widoczne na obszarach wiejskich.

Dodaj swoją odpowiedź