Geografia
maro014
2017-06-21 22:13:09
[SIÓDMA KLASA] Od zakończenia II wojny światowej liczba ludności naszego kraju nieustannie rosła aż do lat 1999-2007, kiedy to zmniejszyła się o 174 tys. osób. W kolejnym okresie (2008-2011) liczba ludności wzrastała, jednak w latach 2012-2015 ponownie się zmniejszyła. Jak wynika z najnowszych prognoz demograficznych, liczba ludności naszego kraju nadal będzie się zmniejszać. W tabeli przedstawiono dane dotyczące liczby ludności Polski w 2015 roku oraz jej prognozę do 2050 roku (tabela w załączniku). Na podstawie tekstu, tabeli oraz innych źródeł informacji wykonaj polecenia. a) Oblicz, o ile osób zmniejszy się liczba ludności Polski między 2015 a 2050 rokiem. b) Podaj trzy przykłady zmian społeczno-ekonomicznych, które mogłyby wpłynąć na odwrócenie prognoz demograficznych dotyczących zmian ludności w Polsce.
Odpowiedź
Patrycjaszalona
2017-06-22 02:37:30

a) Oblicz, o ile osób zmniejszy się liczba ludności Polski między 2015 a 2050 rokiem. 2015: 38 437 2050: 33 951 38 437 - 33 951 = 4486 Odp. Liczba ludności zmniejszy się o 4486. b) Podaj trzy przykłady zmian społeczno-ekonomicznych, które mogłyby wpłynąć na odwrócenie prognoz demograficznych dotyczących zmian ludności w Polsce. 1. mniejsza emigracja: w Polsce rodziłoby się więcej dzieci 2. nowoczesne rozwiązania w medycynie mające na celu wydłużenie życia osób starszych 3. lepsze warunki życia, pozwalające na decyzję o kolejnym dziecku (a także zmiana popularnego w Polsce modelu rodziny z jednym dzieckiem lub dwoma dziećmi).

Dodaj swoją odpowiedź