Geografia
Mati093
2017-06-21 22:40:29
[SIÓDMA KLASA] Co to jest przyrost naturalny i współczynnik przyrostu naturalnego?
Odpowiedź
aga74aga
2017-06-22 00:36:04

Przyrost naturalny jest to różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów. Kiedy przeliczymy przyrost naturalny na 1000 mieszkańców to obliczymy współczynnik przyrostu naturalnego. Wyrażamy go w promilach (‰). Kiedy wartość tego współczynnika jest wysoka, to mówimy o wyżu geograficznym, a kiedy jest niska - o niżu demograficznym.

Dodaj swoją odpowiedź