Geografia
andziak
2017-06-21 22:47:19
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie wykresów wyjaśnij różnice między strukturą zatrudnienia w Polsce a strukturą zatrudnienia w wybranych krajach europejskich.
Odpowiedź
Zozolek27
2017-06-22 05:38:30

W porównaniu z Wielką Brytanią, Francją, Grecją, Niemcami i Słowacją, Polska ma mniej osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach oferujących usługi. To wciąż jednak więcej niż w Albanii czy Rumunii. Jeśli chodzi o przemysł i budownictwo, w Polsce pracuje w takich firmach większy odsetek niż w Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji, Albanii. To porównywalna liczba do Niemiec czy Rumunii. W Słowacji w tym sektorze pracuje największy odsetek osób (z podanych na wykresie krajów). W Polsce w rolnictwie pracuje większy odsetek osób niż w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, ale mniejszy niż w Grecji, Albanii i Rumunii.

Dodaj swoją odpowiedź