Geografia
sunstar
2017-06-21 22:54:09
[SIÓDMA KLASA] Co to jest i jak obliczyć wskaźnik urbanizacji?
Odpowiedź
BlackRouse97
2017-06-22 03:39:53

Wskaźnik urbanizacji jest miernikiem urbanizacji. Jest to procentowy udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności danego kraju czy regionu. Aby go obliczyć, należy podzielić liczbę mieszkańców miast przez ogólną liczbę mieszkańców np. państwa, a następnie pomnożyć przez 100%.

Dodaj swoją odpowiedź