Geografia
Krzemień
2017-06-21 23:00:59
[SIÓDMA KLASA] Do jakich wielkich zmian doszło w latach 90-tych w Europie?
Odpowiedź
mlody1050
2017-06-22 05:48:23

1. W 1991 r. rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) na 15 państw, w tym 7 w Europie 2. W latach 1991-1995 wojna domowa w Jugosławii, w wyniku której doszło do podziału tego kraju na: Chorwację, Słowenię, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę oraz Serbię. 3. W 1993 r. rozpad Czechosłowacji na Czechy i Słowację. 4. W 1990 r. doszło do połączenia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec, co utworzyło Niemcy.

Dodaj swoją odpowiedź