Geografia
tomi017
2017-06-21 23:07:49
[SIÓDMA KLASA] Omów dzieje struktury narodowościowej w Polsce.
Odpowiedź
karolsen369
2017-06-22 01:37:38

Struktura narodowościowa w Polsce zmieniała się przez wieki. Przez długi czas w Polsce żyło wiele narodów, także w czasie rozbiorów. Po I wojnie światowej Polska wciąż była uważana za kraj wielonarodowościowy. Mniejszości narodowe stanowiły ok. 1/3 wszystkich mieszkańców. Byli to głównie Ukraińcy, Żydzi, Białorusini i Niemcy. Jednak po II wojnie światowej sytuacja się zmieniła. Wpływ Holokaustu i przesiedlenia ludności sprawił, że Polska w tej chwili jest dość jednolitym narodowościowo krajem z tylko 1,5% mniejszości narodowych.

Dodaj swoją odpowiedź