Geografia
nati1859
2017-06-21 23:28:19
[SIÓDMA KLASA] Prawda czy fałsz: 1. Polacy żyją coraz dłużej. 2. Udział najmłodszych roczników w ogólnej liczbie ludności Polski jest obecnie większy niż osób w podeszłym wieku. 3. W Europie wiele państw to społeczeństwa starzejące się. 4. Wśród ludności w wieku produkcyjnym są też osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę.
Odpowiedź
ktosiu
2017-06-22 05:29:40

1. Polacy żyją coraz dłużej. PRAWDA 2. Udział najmłodszych roczników w ogólnej liczbie ludności Polski jest obecnie większy niż osób w podeszłym wieku. FAŁSZ 3. W Europie wiele państw to społeczeństwa starzejące się. PRAWDA 4. Wśród ludności w wieku produkcyjnym są też osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. PRAWDA

Dodaj swoją odpowiedź