Geografia
bar650
2017-06-21 23:41:59
[SIÓDMA KLASA] Wyjaśnij, dlaczego Polska jest krajem niemal jednolitym narodowościowo i wyznaniowo.
Odpowiedź
kingarawa
2017-06-22 00:41:22

Jest to spowodowane między innymi II wojną światową i powojennymi przesiedleniami ludności. W czasie wojny prawie cała społeczność żydowska i romska zostały zgładzone, a po zmianie granic większość ludności ukraińskiej i białoruskiej znalazła się poza terenem kraju. W związku z tym obecnie tylko ok. 1,5% społeczeństwa deklaruje przynależność do mniejszości narodowych.

Dodaj swoją odpowiedź