Geografia
Fidoo22
2017-06-21 23:48:49
[SIÓDMA KLASA] Omów przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce.
Odpowiedź
paullex
2017-06-22 03:38:06

Przyczyny dawniej: - likwidacja zakładów pracy - likwidacja państwowych gospodarstw rolnych (PGR-ów) obecnie: - niedostosowanie kwalifikacji i wykształcenia pracowników do wymagań pracodawców - automatyzacja i mechanizacja produkcji - zmiany zapotrzebowania na towary i usługi   Skutki: skutki społeczne: - spadek poczucia własnej wartości wśród osób bezrobotnych, zwłaszcza pozostających bez pracy przez dłuższy czas - powstawanie lub pogłębianie patologii społecznych, np. alkoholizmu - spadek motywacji do podjęcia pracy skutki ekonomiczne: - obniżenie poziomu życia bezrobotnych i ich rodzin - zwiększenie wydatków z budżetu państwa m.in. na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych - emigracja zarobkowa     Bezrobocie należy do największych problemów społecznych i ekonomicznych państwa. Powoduje to też emigrację zarobkową młodych ludzi, co za tym idzie, starzenie się polskiego społeczeństwa i niedobór pracowników w niektórych branżach. Stwarza to jednocześnie szansę dla migrantów z innych krajów, głównie z Ukrainy.

Dodaj swoją odpowiedź