Geografia
mafinoka
2017-06-22 00:02:29
[SIÓDMA KLASA] Wyjaśnij, na czym polega trójstopniowy podział administracyjny Polski.
Odpowiedź
MoonSet
2017-06-22 04:25:30

Trójstopniowy podział administracyjny Polski polega na tym, że kraj jest podzielony na województwa, powiaty i gminy. Gminy są w powiatach, a powiaty w województwach.

Dodaj swoją odpowiedź