Geografia
michaloma
2017-06-22 00:09:19
[SIÓDMA KLASA] Czym jest przyrost naturalny?
Odpowiedź
Lodołamacz
2017-06-22 05:07:01

Przyrost naturalny jest to różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów. Kiedy przeliczymy przyrost naturalny na 1000 mieszkańców to obliczymy współczynnik przyrostu naturalnego. Wyrażamy go w promilach (‰).

Dodaj swoją odpowiedź