Matematyka
EwelinkA9787
2017-06-22 01:10:49
Wykres funkcji f(x) na układzie współrzędnych to linia prosta. Dla x = 10 wynik funkcji to 4, a dla x = 45 wynik to 1. a) wylicz miejsce zerowe b) dokończ: f(x)= [...] c) wylicz dla jakiego x wynik to 2 i 3 Najlpiej napisać tok myślenia.
Odpowiedź
agatka1926
2017-06-22 05:11:49

Mamy podane dwa punkty: f(10)=4 oraz f(45)=1 Wiemy, że wzór kierunkowy prostej to y=ax+b, zatem podstawiamy oba punkty i robimy działanie z dwoma niewiadomymi: [latex]left{{{4=10a+b}atop{1=45a+b}} ight.[/latex] Rozwiązujemy równanie i otrzymujemy, że a=-3/35. Podstawiamy nasze "a" pod równanie którejś prostej i otrzymujemy, że b=4 6/7 Zatem równanie prostej ma postać y=-3/35x+4 6/7. a) Szukamy miejsca zerowego, czyli takiego y dla którego x=0: f(0)=4 6/7 c) Szukamy f(x)=2 oraz f(x)=3: f(x)=2 dla x=33 1/3 f(x)=3 dla x=21 2/3

Dodaj swoją odpowiedź