Język angielski
12Texas13
2017-06-22 01:24:29
Uzupełnij dialog czasownikami w odpowiedniej formie
Odpowiedź
STRAŻ
2017-06-22 06:21:43

1was 2where 3I am 4is 5are 6do you live? 7lived 8live 9made 10like 11was 12phoned albo called 13write 14writing 15what do you wear? 16 im wearing 17collected 18wear 19are 20do you like? 21liked 22listening

Dodaj swoją odpowiedź