Chemia
pati13442
2017-06-22 02:32:49
75 PKT zrobi mi to ktoś PILNE !!!
Odpowiedź
arek59
2017-06-22 07:11:03

Uczeń powinien kolejno wykonać następujące czynności : 1) Do szklanego naczynia np. zlewki wsypuje węglan wapnia.  2) Następnie powoli do naczynia wlewa 5%-owy roztwór kwasu solnego, aż mieszanina przestanie reagować. Do tego celu może użyć wkraplacza.  Zachodząca reakcja : CaCO₃ + 2 HCl =====> CaCl₂ + H₂O + CO₂↑ 3) Gdy mieszanina przestanie reagować tj. przestanie wydzielać się gaz, uczeń przelewa powstały roztwór do parowniczki i odparowuje ciecz, ogrzewając ją w płomieniu palnika.  4) Po odparowaniu otrzymuje kryształki chlorku wapnia.  Przed przystąpieniem do doświadczenia uczeń powinien zadbać o bezpieczeństwo własne i innych. Musi on ubrać odpowiedni strój : fartuch ochronny, okulary, rękawiczki. Powinien zachować szczególną ostrożność posługując się żrącym kwasem solnym.  Już od kroku drugiego doświadczenie powinno być wykonane pod sprawnym wyciągiem, aby zapobiec wdychaniu oparów chlorowodoru.  (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź