Matematyka
Emisariusz331
2017-06-22 02:53:19
zapisz liczbe w poistaci ulamka zwyklego a 0,0(2) b 1,2(4) c - 0,1(54) d 2,(036) 1,12(5) f -0,10(45)
Odpowiedź
jobak
2017-06-22 05:06:00

a) x = 0,0222222 ..... 100x = 2,22222....   10x = 0,2222.....   90x = 2  ⇔  x = 2/90 b)  x = 1,2444... 100x = 124,44444..   10x = 12,4444   90x = 112  ⇔  x = 112/90 c) x = 0,1545454... 1000x = 154,545454...     10x =     1,545454...   990x = 153  ⇔   x = 153/990 d)  x = 2,036036036.... 1000x = 2036,036036..         x =        2,036036...    999x = 2034   ⇔   x = 2034/999 f) x = 0,104510451045... 10000x = 1045,10451045      100x =    10,10451045...     9900x=  1035  ⇔  x = 1035/9900

Dodaj swoją odpowiedź