Geografia
andzik32
2017-06-22 03:06:59
[SIÓDMA KLASA] Wskaż na mapie (wypisz) regiony, w których znajdują się największe obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
Odpowiedź
minu07
2017-06-22 05:24:41

Obszary szczególnie narażone na powodzie: - dorzecza Odry na Dolnym Śląsku (w tym Nysa Kłodzka) - dorzecza Wisły w Małopolsce (w tym Dunajec) - także delta Wisły i okolice Zalewu Szczecińskiego

Dodaj swoją odpowiedź