Geografia
bysio75
2017-06-22 03:13:49
[SIÓDMA KLASA] Omów linię brzegową Bałtyku.
Odpowiedź
martha215
2017-06-22 04:04:51

Linia brzegowa Bałtyku jest bardzo urozmaicona. Znajduje się tam wiele wysp, półwyspów i zatok. Większość południowego wybrzeża to płaskie i piaszczyste tereny. Tworzą się tam mierzeje. Wybrzeże klifowe stanowi niewielką część wybrzeża Bałtyku. W Szwecji i Finlandii charakterystyczne jest skaliste wybrzeże szerowe (szkierowe), które powstało w wyniku zatopienia przez morze obszaru polodowcowego z licznymi wzniesieniami wygładzonymi przez lądolód. Na Bałtyku znajduje się kilka dużych wysp - największa z nich to Zelandia. Polskie wyspy to Wolin i część wyspy Uznam.

Dodaj swoją odpowiedź