Historia
strusiupl
2017-06-21 15:58:00
Napisz, wszystkie ciekawostki informacje i wszystko co wiesz o Stanisławie Auguście Poniatowskim. Daje naj + 50 pkt :) licze na rozpisanie sie.
Odpowiedź
lossuperktos
2017-06-21 17:44:36

Stanisław August Poniatowski-Ostatni król niepodległej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Doceniany za niezmordowany trud reformatorski oraz mecenat nad nauką i sztuką, co doprowadziło do jej rozkwitu u schyłku Rzeczypospolitej. Krytycy wytykają mu wybranie na króla jako kandydata rosyjskiego oraz przyłączenia się do konfederacji targowickiej, czego konsekwencją był trzeci rozbiór Polski.Urodził się jako syn Stanisława Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich. Związany ze tzw. familią, stał się jej kandydatem na króla polskiego po śmierci Augusta III. Uzyskał wybór w 1764 w głównie dzięki poparciu carycy rosyjskiej Katarzyny II, której był kochankiem w l. 1755-58. Po wstąpieniu na tron rozpoczął realizację programu familii Czartoryskich, to jest wzmocnienia władzy królewskiej i reformy ustroju państwa. Działanie te doprowadziły do interwencji Rosji w obronie ustroju Rzeczpospolitej, a także praw dysydentów. Co też z kolei doprowadziło do antykrólewskiego i antyrosyjskiego buntu, tzw. konfederacji barskiej. Jej klęska w 1772 skutkowała nie dość upadkiem wielu projektów reformatorskich, lecz także pierwszym rozbiorem Polski ciekawostki: -Kiedy został zaprzysiężony na króla, powierzchnia jego państwa wynosiła 733 tysięcy kilometrów kwadratowych. Kiedy abdykował, zaledwie 70 hektarów. -Do końca swojego życia pozostawał w poczuciu potężnej porażki. Ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, mecenas sztuki, niezwykle światły i wykształcony człowiek, który sprowadzał z zagranicy arcydzieła sztuki, powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. A podczas tzw. obiadów czwartkowych, powstałych na wzór paryskich salonów literackich, rozprawiał o kulturze, nauce i sztuce -Jak wyglądał dzień powszedni króla? Jak wówczas wyglądała codzienność w naszym kraju, który jako pierwszy w Europie (a drugi na świecie) spisał nowoczesną Konstytucję? O codzienności XVIII-wiecznej Polski, jej dramatycznych losach i Konstytucji 3 Maja rozmawialiśmy z historykiem, dziennikarzem Marcinem Dobrowolskim. Zapraszamy do słuchania dołączonego nagrani audycji. proszę :)) 

Dodaj swoją odpowiedź