Geografia
porabanaa
2017-06-22 03:20:39
[SIÓDMA KLASA] Jak najprościej opisać różnicę w budowie i typie gór między Sudetami a Karpatami?
Odpowiedź
johnny06
2017-06-22 04:16:38

Sudety to góry zrębowe o mozaikowej budowie geologicznej. Na ich powierzchni powszechnie występują skały magmowe i metamorficzne. Karpaty to góry fałdowe ukształtowane podczas orogenezy alpejskiej. Do głównych skał tam występujących należą: dominujące skały osadowe, a także niekiedy skały magmowe (np. w Tatrach).

Dodaj swoją odpowiedź