Geografia
tolcia99
2017-06-22 03:27:29
[SIÓDMA KLASA] Podaj przykłady gór w Polsce, które powstały w trakcie orogenez kaledońskiej i hercyńskiej.
Odpowiedź
TheRock
2017-06-22 07:48:55

Przykładami mogą być Góry Świętokrzyskie i Sudety.

Dodaj swoją odpowiedź