Geografia
gecia
2017-06-22 03:34:19
[SIÓDMA KLASA] Prawda czy fałsz? 1. Najwięcej w polskich lasach rośnie sosen. 2. Największy wskaźnik lesistości ma województwo mazowieckie. 3. Tereny, gdzie grunt jest niemal stale nasycony wodą to łąki. 4. W Polsce nie rosną buki.
Odpowiedź
gajdus16
2017-06-22 06:10:02

1. Prawda 2. Fałsz 3. Fałsz 4. Fałsz

fajnajaxd
2017-06-22 06:11:17

1. Najwięcej w polskich lasach rośnie sosen. PRAWDA 2. Największy wskaźnik lesistości ma województwo mazowieckie. FAŁSZ 3. Tereny, gdzie grunt jest niemal stale nasycony wodą to łąki. FAŁSZ 4. W Polsce nie rosną buki. FAŁSZ

Dodaj swoją odpowiedź