Geografia
Karolinka3333
2017-06-22 03:41:09
[SIÓDMA KLASA] Omów skały w Polsce.
Odpowiedź
Coco13
2017-06-22 04:00:00

Skały pokrywają ok. 75% powierzchni Polski. Są one pozostałościami po lodowcu skandynawskim. Należą do nich głównie gliny, piaski i żwiry, czyli skały osadowe. Występują od północy kraju do pasu wyżyn. Na wyżynach spotykamy wapienie i piaskowce. Skały magmowe, jak granity, bazalty, porfiry oraz metamorficzne, jak gnejsy, występują głównie w górach. Najbardziej urozmaicone skały są w Sudetach.

Dodaj swoją odpowiedź