Geografia
SerafiaNM
2017-06-22 03:47:59
[SIÓDMA KLASA] Wyjaśnij, dlaczego zasolenie Bałtyku jest niższe niż zasolenie Oceanu Atlantyckiego.
Odpowiedź
stchuu
2017-06-22 10:02:12

Zasolenie Bałtyku jest niższe niż zasolenie Atlantyku, ponieważ: - wymiana wód z oceanem jest ograniczona z powodu połączenia z Morzem Północnym poprzez wąskie cieśniny  - duże ilości słodkiej wody są dostarczane przez rzeki - parowanie jest niewielkie (jest uwarunkowane niską temperaturą wody) Średnie zasolenie Bałtyku wynosi 7,5 ‰. Średnie zasolenie wód oceanicznych to 35 ‰.

Dodaj swoją odpowiedź