Geografia
BadAlice
2017-06-22 03:54:49
[SIÓDMA KLASA] Rozpoznaj skały 1-3 i napisz, do jakiej grupy skał należą.
Odpowiedź
blady12345
2017-06-22 10:25:44

1. Glina: skała osadowa, która składa się z iłu, pyłu i piasku. 2. Granit: skała magmowa głębinowa. 3. Gnejs: skała metamorficzna powstała w wyniku przeobrażenia granitu.

Dodaj swoją odpowiedź