Geografia
ania18285
2017-06-22 04:35:49
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie mapy ogólnogeograficznej opisz przebieg granic Polski.
Odpowiedź
lala22222
2017-06-22 06:28:37

Większość granic Polski to granice naturalne. Prawie cała granica zachodnia pokrywa się z Odrą i Nysą Łużycką. Z kolei na wschodzie, nasza granica przez ok. 150 km jest wyznaczana przez Bug. Od południa granicę stanowią Sudety i Karpaty. Od północy - Morze Bałtyckie. Polska sąsiaduje z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją (obwód kaliningradzki).

Dodaj swoją odpowiedź