Geografia
Bartek12311
2017-06-22 04:56:19
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie dostępnych źródeł podaj nazwy trzech największych europejskich rzek i jezior oraz państw, w których się one znajdują.
Odpowiedź
konradek2288
2017-06-22 08:55:48

Największe rzeki Europy: 1. Wołga, 3531 km, Rosja 2. Dunaj, 2845 km, Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Ukraina 3. Ural, 2428 km, Kazachstan, Rosja   Największe jeziora Europy: 1. Ładoga, 17872 km², Rosja 2. Onega, 9720 km², Rosja 3. Wener, 5546 km², Szwecja

Dodaj swoją odpowiedź