Geografia
Konto usunięte
2017-06-22 05:09:59
[SIÓDMA KLASA] Na mapie zaznaczono zasięgi najważniejszych zlodowaceń, które miały miejsce na obszarze Polski. Zaznacz na mapie obszary rzeźby młodoglacjalnej i staroglacjalnej. Skorzystaj z legendy mapy.
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-22 12:00:42

Odpowiedź w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź