Geografia
grajek11
2017-06-22 05:16:49
[SIÓDMA KLASA] Odpowiedz na pytania: 1. W którym pasie przeważają równiny i występują wydmy? 2. W którym pasie domunuje rzeźba młodoglacjalna? 3. Który pas charakteryzują szerokie doliny rzeczne? 4. W którym pasie występują liczne wapienie?
Odpowiedź
echa
2017-06-22 06:10:58

1. W którym pasie przeważają równiny i występują wydmy? PAS POBRZEŻY 2. W którym pasie dominuje rzeźba młodoglacjalna? PAS POJEZIERZY 3. Który pas charakteryzują szerokie doliny rzeczne? PAS NIZIN ŚRODKOWOPOLSKICH 4. W którym pasie występują liczne wapienie? PAS WYŻYN

Dodaj swoją odpowiedź