Geografia
marsdeLiGhT
2017-06-22 05:30:29
[SIÓDMA KLASA] Omów gleby w Polsce. Skup się szczególnie na ich pochodzeniu.
Odpowiedź
qles75
2017-06-22 11:59:48

W Polsce mamy różne gleby. Większość z nich jest charakterystyczna dla naszej strefy klimatyczno-roślinnej, przykładowo gleby brunatne. Na różnorodność gleb wpłynęła roślinność i skały macierzyste. W Polsce występuje wiele skał powstałych w wyniku działalności lądolodu, wód roztopowych, wiatru, rzek. Są to m.in.: piaski, żwiry, gliny, lessy. Na tego typu skałach wykształcają się głównie gleby bielicowe, gleby brunatne i płowe, czarnoziemy. Większość gleb polskich odznacza się średnią i małą żyznością i wymagają nawożenia. Czarnoziemy, które są bardzo żyzną glebą, zajmują niewielką powierzchnię.

Dodaj swoją odpowiedź