Geografia
wikii100o
2017-06-22 05:37:19
[SIÓDMA KLASA] Na obrazku są typy lasów 1 i 2. Napisz, co to za rodzaj lasów oraz napisz dwa najbardziej charakterystyczne drzewa, które w nich występują.
Odpowiedź
natalka668
2017-06-22 08:50:04

1. Grąd, głównie graby i dęby 2. Łęg, głównie dęby, jesiony, topole, wierzby

Dodaj swoją odpowiedź