Geografia
Natii95
2017-06-22 05:44:09
[SIÓDMA KLASA] Jakie wydarzenia ery mezozoicznej przypiszemy do terenów Polski?
Odpowiedź
MalinowaSchizaa
2017-06-22 07:03:08

W erze mezozoicznej na terenie Polski występowały głównie zbiorniki morskie. W zatokach powstawały pokłady wapieni. Dzisiaj możemy je podziwiać na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, a także w Pieninach i Tatrach. W mezozoiku miał miejsce dalszy rozwój roślin i zwierząt. Pojawiły się m.in. amonity, czyli podgromada wymarłych już głowonogów, które miały charakterystyczną płaskospiralną skorupę. Odciski amonitów z często znajduje się w wapieniach. Pod koniec ery mezozoicznej zaczęła się orogeneza alpejska.

Dodaj swoją odpowiedź