Geografia
igiis10
2017-06-22 05:57:49
[SIÓDMA KLASA] Kiedy występują powodzie i co je powoduje?
Odpowiedź
kasia14181
2017-06-22 08:54:06

Powodzie występują, kiedy woda pokrywa obszary, które w normalnych warunkach nie są położone pod wodą, a także powoduje straty materialne i stanowi zagrożenie dla ludzi. Najczęstszymi przyczynami powodzi są: - długotrwałe i intensywne deszcze - zatory na rzece - wiosenne roztopy - podniesienie poziomu wody w ujściu rzeki (tzw. cofka)

Dodaj swoją odpowiedź