Historia
kasztan654
2017-06-22 06:18:19
Podsumuj rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego (wymień zasługi oraz zarzuty).
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-22 10:27:24

Zasługi: - Był twórcą gazety "monitor". - Założył Szkołę Rycerską znajdującą się w Warszawie. - Był mecenasem sztuki, czyli wspierał artystów. - Stworzył w 1765 Teatr Narodowy. - Przeprowadzał reformy polityczne. - Był twórcą Obiadów Czwartkowych. - Utworzył Komisję Edukacji Narodowej. Zarzuty: -  Nie powstrzymał Polski przed upadkiem. - Podporządkował się Carycy Katarzynie. - Poparł Konfederację Targowicką. - Nie mógł brać udziału w walkach przeciwko Rosji. - Nie rozwijał armii Polskiej co stanowiło, że kraj nie mógł się bronić. Mam nadzieję, że pomogłam ;)

Dodaj swoją odpowiedź