Chemia
kieri
2017-06-22 07:06:09
1. Woda amoniakalna to roztwór, który powstaje przez rozpuszczenie gazowego amoniaku w wodzie. Jaką objętość wody amoniakalnej o stężeniu 2 mol/dm3 można otrzymać dysponując 224 dm3 amoniaku?
Odpowiedź
adrym2
2017-06-22 13:34:41

Witaj;) Mol substancji czy pierwiastka w stanie gazowym( w warunkach normalnych) zajmuje objętość 22,4dm³. Ze wzoru na stężenie molowe możemy określić jaka będzie objętość, jedynie wystarczy przeliczyć ile 224dm³ stanowi moli: [latex]n=frac{224}{22,4}=10moli[/latex] Cm=2mol/dm³ n=10moli I teraz ze stężenia molowego: [latex]Cm=frac{n}{V}= extgreater V=frac{n}{Cm}\V=frac{10}{2}=5dm^3[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź