Matematyka
marta1414
2021-01-13 18:58:39
Funkcje wymierne, zadanie 2c/ 3ef ktoś umie ? pilne
Odpowiedź
domka1996
2021-01-13 20:14:30

6+1/x+1=-2/x+1 2c.Potrzebne jest założenie że x nie może się równać 0 Sprowadzamy do wspólnego mianownika czyli x 6x/x+1/x+x/x=-2/x+x/x    x/x po obu stronach się skróci Przerzucamy wszystko na lewą stronę (6x+1+2)x=0 To rówananie może się równać 0 tylko wtedy gdy licznik równa się zero 6x+3=0 6x=-3 x=-1/2

dosia35
2021-01-13 20:15:45

[latex]Zad. 2 \c) zalozenia: x eq -1\6+frac{1}{x+1}=-frac{2}{x+1} /*(x+1)\6(x+1)+1=-2\6x+6+1=-2\6x=-9\x=-frac{9}{6}=-frac{3}{2}[/latex] [latex]Zad. 3\e) zalozenia: x eq 0 i x eq -frac{1}{2}\frac{x+1}{x}=frac{x+1}{2x+1} /*x(2x+1)\(x+1)(2x+1)=x(x+1)\2x^2+x+2x+1=x^2+x\x^2+2x+1=0\Delta=4-4=0\x=frac{-2}{2}=-1\\f) zalozenia: x eq 0 i x eq frac{1}{2}\frac{x+4}{2x-1}-frac{1}{x}=0 /*x(2x-1)\x(x+4)-(2x-1)=0\x^2+4x-2x+1=0\x^2+2x+1=0\x=-1[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź