Fizyka
madziulama
2021-01-13 19:12:19
Jest pięćdziesiąt punktów i daję naj, błagam o pomoc!!!!!     Generator o mocy 60MW wytwarza napięcie 6kV.Dopuszczalne natężenie prądu płynącego w przewodach lini wysokiego napiecia wynosi 1000A. a)Aby skorzystać z tych przewodów napięcie otrzymane z generatora nalezy zamienic za pomocą transformatora na napięcie równe co najmniej........? b)Wówczas natężenie prądu uzwojeniu pierwotnym transformatora wyniesie ......? c)Jeżeli uzwojenie wtórne transformatora ma 6000 zwojów,to uzwojenie pierwotne powinno mieć ich....?   Daję oczywiście naj. Proszę tylko dobrze to rozwiązać i z obliczeniami!
Odpowiedź
zxcc1
2021-01-13 23:39:48

Generator o mocy 60MW wytwarza napięcie 6kV. Dopuszczalne natężenie prądu płynącego w przewodach linii wysokiego napiecia wynosi 1000A. Aby rozwiazac to proste zadanie wystarczy znac wzory na moc pradu i przekladnie transformatora. Moc P = U*I ,gdzie U - napiecie w [V]   oraz  I - natezenie pradu [A] Mamy dane U = 6 kV (kilowoltow) oraz moc P = 60 MW (megawatow) Obliczamy natezenie pradu generowanego przez pradnice. I = P/U = 60 MW / 6 kV = 10 kA (10 tys. amperow)     (i to jest odp. na p. b) Dopuszczalne natezenie pradu I w przewodach jest rowne Id = 1 kA Zatem musimy zmniejszyc natezenie zrodlowe   k - krotnie. Uzyskamy to w transformatorze, w ktorym stosunek ilosci zwojow w obwodzie pierwotnym do ilosci zwojow w obwodzie wtornym bedzie rowny k = nw / np = Ip / Iw  (odwrotna proporcja) gdzie np - ilosc zwojow w uzwojeniu pierwotnym, nw - ilosc zw. w obwodzie wtornym Ip - natezenie pradu w uzwojeniu pierwotnym i Iw - natezenie pradu w uzwojeniu wtornym trafa. Mamy: podana ilosc zwojow w uzwojeniu wtornym nw = 6000 zwojow, mamy  obliczone natezenie pradu w obwodzie pierwotnym Ip = 10 kA.oraz dopuszczalne natezenie pradu w obwodzie wtornym Iw = 1 kA Obliczamy ilosc zwojow w uzwojeniu pierwotnym trafa rowna: np = Iw*nw / Ip =  1kA* 6000 / 10kA =  600 zw. To jest odp na p. c) Wtedy napiecie wtorne bedzie rowne Uw = k* Up = 10 * 6kV = 60 kV (to jest odp na p. a) a)Aby skorzystać z tych przewodów, napięcie otrzymane z generatora nalezy zamienic za pomocą transformatora na napięcie równe co najmniej   60 kV. b)Wówczas natężenie prądu uzwojeniu pierwotnym transformatora wyniesie 10 kA. c)Jeżeli uzwojenie wtórne transformatora ma 6000 zwojów, to uzwojenie pierwotne powinno mieć ich 600.Uwaga: Uzwojenie pierwotne ransformatora musi byc wykonane grubszym przewodem o przekroju poprzecznym 10 razy wiekszym od wtornego. Pzdr                                                                                                                          Tornad

Andrea13
2021-01-13 23:41:03

[latex]dane:\P = 60 MW = 60*10^{6} W = 6*10^{7} W\U = 6 kV = 6*10^{3} V\I_{dop} = 1000 A = 10^{3} A = 1 kA[/latex] [latex]a)\\P = U*I /:U\\I = frac{P}{U} = frac{6*10^{7}W}{6*10^{3}V} = 10^{4} A\\I = 10 kA\I > I_{dop}[/latex] [latex]P = 6*10^{7} W\I = 10^{3} A\U = ?[/latex] [latex]P = U*I /:I\\U = frac{P}{I} = frac{6*10^{7}W}{10^{3}A} = 60*10^{3} V\\U = 60 kV[/latex] Odp. Napięcie należy podwyższyć do co najmniej 60 kV. b) Odp. Natężenie w uzwojeniu pierwotnym wyniesie 10 000 A (10 kA) [latex]c)\\U_1 = 6000 V = 6*10^{3} V\U_2 = 60000 V = 6*10^{4} V\n_2 = 6000 = 6*10^{3}\n_1 = ?[/latex] [latex]frac{U_2}{U_1} = frac{n_2}{n_1}\\n_1 = frac{n_2*U_1}{U_2} = frac{6*10^{3}*6*10^{3}V}{6*10^{4}V}\\n_1 = 600[/latex] Odp. Uzwojenie pierwotne powinno mieć 600 zwojów.

Dodaj swoją odpowiedź