Matematyka
karolaM19
2021-01-13 20:41:09
MAM ZADANIA Z NIERÓWNOŚCI! POTRZEBUJE SZYBKO. I OBY DOBRZE. a ) 4(x-2)^2+5(x+2)=(2x-3)(2x+3) b) x-5/2 + x-4/3= 8x-4 c) 4(x-5)+7 (x+3) = 8 (x+4) + 2(x-1) d) (2x-3)(x-4)= 2(x+3)(x+5)
Odpowiedź
hylina
2021-01-13 22:01:28

a )  4(x-2)^2+5(x+2)=(2x-3)(2x+3) 4(x2-4x+4)+5x+10=4x2-9 4x2-16x+16+5x+10=4x2-9 4x2-4x2-16x+5x=-9-16-10 -11x=-35 x=35/11 x=3  2/11 b) x-5/2 + x-4/3= 8x-4 / *6 3x-15+2x-8=48x-24 3x+2x-48x=-24+15+8 -43x=-1 x=1/43 c) 4(x-5)+7 (x+3) = 8 (x+4) + 2(x-1) 4x-20+7x+21=8x+32+2x-2 4x+7x-8x-2x=32-2+20-21 x=29 d) (2x-3)(x-4)= 2(x+3)(x+5) 2x2-8x-3x+12=2(x2+5x+3x+15) 2x2-11x+12=2x2+10x+6x+30 2x2-2x2-11x-10x-6x=30-12 -27x=18 x=-18/27 x=-2/3

Dodaj swoją odpowiedź