Matematyka
wacik20
2021-01-13 23:52:29
Pan Antoni wpłacił do banku kwotę K na lokate oprocentowaną w skali rocznej 12 proc. z kapitalizacją odsetek co kwartał. Jaka będzie wartośc lokaty pana Antoniego po trzech latach?
Odpowiedź
pajka13
2021-01-14 02:32:04

Wzór na kapitał końcowy: [latex]K_n=K*(1+frac{p}{100})^n[/latex] K - kapitał początkowy p - oprocentowanie roczne równe n - ilość czasu utrzymania lokaty Nasze p jest równe: [latex]p\%=frac{1}{4}*12\%=3\%[/latex] bo kapitalizacja co kwartał Nasze n jest równe: [latex]n=4*3=12[/latex] bo kapitalizacja cztery razy w roku przez 3 lata Zatem: [latex]K_{12}=K(1+frac{3}{100})^{12}=K(1,03)^{12}approx1,4K[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź