Matematyka
Tadek67
2021-01-14 00:26:39
Figa z makiem kosztuje 64 grajcary. Figa jest siedem razy droższa od maku. Ile kosztuje sama figa ?
Odpowiedź
Wisnia7
2021-01-14 02:55:02

x - cena maku 7x - cena figi x+7x=64zł 8x=64zł x=64:8 x=8 - cena maku * - mnożenie 8*7=56- cena figi

Dodaj swoją odpowiedź