Polski
oleńka1396
2021-01-14 13:05:09
Opisz w kilku zdaniach obyczaje panujące w kraju Feaków (kartka z pamiętnika)
Odpowiedź
MsBubek
2021-01-14 16:45:06

Jest to naród spokojny, niechętny wojennemu rzemiosłu, nieufny wobec obcych. Feakowie kochali się w zabawach, sporcie, w tańcach, sławne były uczty. Z domów spotykanych po drodze wyglądał dostatek, z głośnej rozmowy i śmiechu przechodniów poznawało się ludzie żyjących zamożnie i szczęśliwie. Coś takiego ;)

Dodaj swoją odpowiedź