Polski
qwert123lkhfg
2021-01-14 14:06:39
Jaki powinien być rycerz  Prawa i obowiązki rycerza i zakazy Obyczaje  Za najlepsze daje NAJ !!!
Odpowiedź
puddziad
2021-01-14 19:30:38

rycerz powinien : * służyć władcy , *być odważny , nie cofać się przed żadnym wyzwaniem , *szlachetnie przestrzegać kodeksu rycerskiego , * walczyć w obronie ojczyzny , * zawsze stawać w obronie słabszych Obowiązki rycerza : walka o kraj , pomoc słabszym , słuchanie się władcy I to na tyle pozdrawiam

dominik199905
2021-01-14 19:31:53

Rycerz powinien okazywać: odwagę, honor, uczciwość i wrażliwość  na potrzeby słabszych. Podczas swojej przysięgi obiecywał, że będzie bronił wiary chrześcijańskiej i słabszych, jego postępowanie musiało być uczciwe, honorowe, sprawiedliwe. Rycerz doskonalił swe umiejętności w pojedynkach i turniejach rycerskich. 

Dodaj swoją odpowiedź