Polski
Dawkla12345
2021-01-14 17:04:19
wyjaśnij pojęcie pryzmat dzieła literackiego
Odpowiedź
gdaniec57
2021-01-14 20:30:03

Oznacza interpretację dzieła literackiego na podstawie wyrwanego z kontekstu treści.

Dodaj swoją odpowiedź